Magazine article The Tracker

Ex Libris

Magazine article The Tracker

Ex Libris

Article excerpt

Articles of Interest

'"In Viaanderen zal men dat veel beter maken dan elders': Twee eeuwen Vlaamse orgelbouw in Spanje (1527-1714)" (Andrés Cea Galán), Orgelkunst 40, no. i (March 2017): 33-36.

'"Tot appaijsement van de parochianen toehoorders': Accessoria op ZuitNederlandse orgels tot omstreeks 1700" (Johan Zoutendijk), Orgelkunst 40, no. 1 (March 2017): 44-53.

"Les Deux Frères organists Bossi et la musique mécanique, Part 1" (Giorgio Farabegoli), La Tribune de l'Orgue 69, no. 1 (March 2017): 10-19.

"Engelse Orgelbouw van nu Naartoen" (Leonard Sanderman), Het Orgel 113, no. 1 (2017): 12-22.

"Engelse Orgelcultuur in de Negentiende Eeuw" (Tjeerd van der Ploeg), Het Orgel 113, no. 1 (2017): 24-35.

"Iconografie van het portatief in de Nederlanden van de I3de tot i6de eeuw" (Wilfried Preaet), Orgelkunst 40, no. 1 (March 2017): 4-22.

"An Introduction to the American Reed Organ History, Advertising, and How it Works" (Brooke Martin), Reed Organ Society Quarterly 35, no. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.