Cynnydd Aruthrol Yn Nifer Y Llygod Ffyrnig

Western Mail (Cardiff, Wales), February 14, 2006 | Go to article overview

Cynnydd Aruthrol Yn Nifer Y Llygod Ffyrnig


Tybed a oes yna anifail mwy annymunol na'r llygoden ffyrnig. Fe'u gwelir ym mhob rhan o'r byd. Yn Ol ffigurau diweddaraf mae yna gynnydd aruthrol, maent wedi dyblu yn yr ugain mlynedd ddiwethaf gyda 60 miliwn ohonynt.

Mae hyn yn gymhareb o un i un i bob person yn y wlad yma, ond mae'r sefyllfa lawer gwaeth yn Efrog Newydd, lle ceir deuddeg llygoden i bob person.

Clywyd yn ddiweddar am lygod ar Ynys Canna sy'n eiddo i Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban lle bu llygod ffyrnig yn bla ac yn fygythiad i boblogaeth yr adar. Bu rhaid cael gwared ar 10,000 ohonynt drwy eu gwenwyno.

Er nad yw ein hysguboriau a'r ydlannau gyda'u helmydd a'r teisi ysgubau i'w gweld mwyach - cartref delfrydol fel bwyd a lloches - eto mae'r llygod yn dal i gynyddu.

Mae bwydydd y byd modern yn eu denu - prydau parod yn aml - pan deflir nhw i'r bin heb eu bwyta'n llwyr.

Fe'u gwelir yn gloddesta ar sbarion y dathliadau a'r miloedd o dunelli o sbwriel ychwanegol a ddaw yn sgol dathlu'r Nadolig.

Mae gaeafau cynnes, pibau a bagiau plastig, wedi gwneud eu bywydau yn llawer haws a'r adeiladau newydd, gyda'r gwagle yn y canol yn lle delfrydol iddynt guddio a bridio.

Medrant fyw mewn pob math o hinsawdd a dygymod ac ymaddasu hyd yn oed wrth fyw mewn rhewgell sy'n storio cig, drwy dyfu cot o flew trwchus i'w cadw'n gynnes.

Dywedir ei bod yn reddfol i bobl gascu a ffieiddio llygod oherwydd y posibilrwydd y medrant ledaenu afiechydon.

Fe'u cysylltir e'r Pla Du yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r Pla yn Llundain yn 1664 drwy i'r chwain oedd arnynt ledaenu'r afiechyd. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Cynnydd Aruthrol Yn Nifer Y Llygod Ffyrnig
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.