Everyone Can Speak Free from Fear; (Speech Deliverd on the 23rd Death Anniversary of Senator Benigno S. Aquino)

Manila Bulletin, August 22, 2006 | Go to article overview

Everyone Can Speak Free from Fear; (Speech Deliverd on the 23rd Death Anniversary of Senator Benigno S. Aquino)


Byline: President GLORIA MACAPAGAL ARROYO

MARAMING salamat Mayor Lito Atienza at lahat ng namumuno, mamamayan at kabataan ng Maynila, maraming salamat sa inyong lahat. Binabati rin natin ang mga kapatid ng ating bayani si Ninoy Aquino sa pamumuno ni Congressman Butch Aquino, ni former Senator Tessie Aquino, ni Paul Aquino, ni Lupita Aquino Kashiwahara at saka si Raul Aquino Limchauco.

Binabati natin iyong EDSA People Power Commission sa pamumuno ni Ed Ermita at ni Bro. Rolando Dizon at ganoon din si Bert Romulo, si Toting Bunye, si Fanny Alvarez at ang iba pang mga Cabinet members at kasapi ng ating administrasyon. Binabati natin iyong mga kasamahan ni Ninoy sa kanyang pakikibaka. Nandiyan si Rely German at iyong ibang narito. Napakarami ang dumalo ngayon hindi ko na babanggitin lahat iyong pangalan nila. Batiin natin iyong spirit of EDSA sa pamumuno ni Cris De Leon at saka iyong nag-aalaga ng pangalan ni Ninoy sa ating kasaysayan, ang National Historical Commission sa pamumuno ni Executive Director Badoy. Sa inyong lahat, mga humahanga kay Ninoy, mga susunod na henerasyon ng Maynila at Pilipinas, karangalan kong makidalo kasama ninyong lahat sa anibersaryo ng kamatayan ng ating bayaning si Ninoy Aquino sa pamamagitan ng pagdala ng bulaklak sa kanyang dambana at pagkatapos pagtanim ng yellow pine tree dito sa Maynila para mas lalong mabuhay ang Maynila at hindi lamang ang demokrasya.

Itong araw na ito, sinisimulan po natin ang greening of Manila ni Mayor Lito Atienza at mga kabataan ng Maynila. Hindi ba kayo ang magtatanim ng puno sa buong Maynila? Ito ay tugmangtugma sa inyong kinabukasan, tugmangtugma rin sa bagong berdeng Pilipinas na inilulunsad ng pambansang pamahalaan kasama rin ng susunod na henerasyon. Kasi kung gusto natin na maging First World ang ating bansa sa 2020 sa panahon ng susunod na henerasyon, iyong henerasyong ipinagbaka ni Ninoy Aquino. Kailangan ang higit na atensiyon sa ating likas yaman at sa kapaligiran.

At siguraduhin ninyo, mga kabataan na palaguin natin at hindi lamang ubusin ang ating mga likas yaman. Isa pang tanda ng modernong bansa na gustong maging First World ay katarungan sa lipunan at karapatang pantao dahil itong araw na ito naalaala natin na si Ninoy Aquino ay nagbuwis ng kanyang buhay upang bumalik ang demokrasya. Si Ninoy Aquino ang pinakakilalang biktima ng political killing at hanggang ngayon hindi pa natin alam kung sino ang mastermind ng pagpaslang kay Ninoy Aquino. Dapat lang hindi natin balewalain ang kanyang sakripisyo.

Democracy in the Philippines will not stand for senseless political killings. Every man and woman in our country is entitled to speak free from fear that they will pay for their beliefs with their various life. Whether you are a journalist or political activist of the left or the right, it is the obligation of the government and indeed, the entire nation to protect the rights and liberties of every citizen. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items

Items saved from this article

This article has been saved
Highlights (0)
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

Citations (0)
Some of your citations are legacy items.

Any citation created before July 30, 2012 will labeled as a “Cited page.” New citations will be saved as cited passages, pages or articles.

We also added the ability to view new citations from your projects or the book or article where you created them.

Notes (0)
Bookmarks (0)

You have no saved items from this article

Project items include:
 • Saved book/article
 • Highlights
 • Quotes/citations
 • Notes
 • Bookmarks
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Cited article

Everyone Can Speak Free from Fear; (Speech Deliverd on the 23rd Death Anniversary of Senator Benigno S. Aquino)
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Author Advanced search

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.