Dyma'r Bois at Gamdreuliad; BYD NATUR

Daily Post (Liverpool, England), January 6, 2010 | Go to article overview

Dyma'r Bois at Gamdreuliad; BYD NATUR


Byline: BETHAN WYN JONES

MI ges i Nadolig braf iawn - digon i'w wneud a digon i'w fwyta. A deud y gwir, braidd gormod i'w fwyta ella! Dwi'n ffodus iawn mod i'n medru bwyta popeth fwy neu lai. Mi fyddai'n cael dwer poeth weithiau, ond diolch i'r drefn, fawr o helbul. Gyda llaw tybed be fyddwch chi'n galw dwer poeth? Heartburn ydi o yn Saesneg, a "llosg cylla" fydd ffrind i mi'n ei alw.

Yn aml iawn, doedd pobl ers talwm ddim yn gwahaniaethu rhyw lawer rhwng diffyg traul a dwer poeth, ac mae 'na nifer fawr o wahanol blanhigion wedi cael eu defnyddio i drin y rhain, sy'n siwr o fod yn dangos ei fod yn llawn gymaint o broblem mewn oes a fu ag ydi o heddiw.

Defnyddiwyd cryn dipyn ar y wermod lwyd (Artemisia absinthium; wormwood) a'r feidiog lwyd (Artemisia vulgaris; mugwort) ar gyfer anhwylderau'r stumog. Rydw i wedi clywed tystiolaeth gan sawl un yn dweud eu bod, nid yn unig yn cael te wermod (lwyd) ar gyfer anhwylderau'r stumog neu lyngyr, ond eu bod hefyd yn ei gael "rhag ofn"! A hynny fel arfer ar nos Wener neu nos Sadwrn. Yn bersonol, mi fasa well gen i ddioddef dwer poeth nag yfed te wermod ac eto dwi'n gwybod am nifer o bobl sy'n ei yfed yn rheolaidd ac yn grediniol ei fod yn gwneud lles mawr.

Defnyddiwyd ffa'r gors (Menyanthes trifoliata; bogbean) i drin anhwylderau'r stumog yn ogystal ag fel tonig, ond mae'n deg nodi fod ffa'r gors hefyd wedi'u defnyddio at nifer o anhwylderau eraill.

Grwep o blanhigion oedd yn cael eu defnyddio at ddiffyg traul oedd y dail arian (Potentilla anserina; silverweed), tresgl y moch (Potentilla erecta; tormentil) a pumnalen ymlusgol (Potentilla reptans; creeping cinquefoil). Mae'r dail arian hefyd wedi'u defnyddio gan ferched fel cosmetig er mwyn tynnu sbotiau, pimpyls a brychni haul oddi ar y croen. Maen nhw hefyd wedi'u defnyddio i'w rhoi mewn esgid er mwyn ceisio arbed y traed rhag chwysu gormod ac un enw ar y planhigyn yn Saesneg ydi 'traveller's joy' am y rheswm yma. Mae tresgl y moch hefyd wedi'i ddefnyddio ar gyfer anhwylderau eraill. Roedd o yn cael ei ddefnyddio fel tonig ac ar gyfer cael gwared 'r dolur rhydd.

Mae'r planhigyn bach tlws yna sydd blodau pinc, y ganrhi goch (Centaurium erythraea; centaury) wedi'i ddefnyddio at ddiffyg traul ac i wella cyfog. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Dyma'r Bois at Gamdreuliad; BYD NATUR
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.