Financial Leverage Usage for Active Management of the Investment portfolio/Finansinio Sverto Naudojimas Aktyviai Valdant Investiciju Portfeli

By Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Zilinskij, Grigorij | Business: Theory and Practice, September 2010 | Go to article overview

Financial Leverage Usage for Active Management of the Investment portfolio/Finansinio Sverto Naudojimas Aktyviai Valdant Investiciju Portfeli


Rutkauskas, Aleksandras Vytautas, Zilinskij, Grigorij, Business: Theory and Practice


1. Ivadas

Pletojantis finansu rinkoms, didejant finansiniu priemoniu ivairovei vis daugiau investuotoju linke mazinti investavimo rizika sudarydami diversifikuota vertybiniu popieriu portfeli. Portfelio sudarymo ypatybes nagrineja modernioji portfelio teorija, kurios pradininkas--H. Markowitz (1952). Moderniosios portfelio teorijos tesinys yra kapitalo rinkos teorija, kuri teigia, kad investuotojas gali pasiekti geresni nei H. Markowitz pelno ir rizikos derini derindamas rizikingus ir nerizikingus aktyvus. Technine pazanga, naujos prognozavimo priemones ir programos bei didejantis rinku nepastovumas vercia investuotojus vis dazniau rinktis aktyvaus portfelio valdymo strategija, kurios principas daryti didziausias investicijas i rizikingus aktyvus, kai numatomas ju kainu augimas, ir rinktis nerizikingas investicijas numatomo rinku smukimo laikotarpiu. Bazine kapitalo rinkos teorija neivertina visu investuotojo patiriamu finansiniu sanaudu ir apribojimu, kurie aktyviai valdant portfeli gali tureti didele itaka investavimo rezultatams, tad gali klaidinti investuotojus.

Tyrimo objektas--investiciju portfelio sudarymas ir aktyvus valdymas naudojant finansini sverta Lietuvos vertybiniu popieriu (VP) rinkoje.

Straipsnio tikslas--ivertinti kapitalo rinkos teorijos prielaidu neatitikties realioms rinkos salygoms poveiki aktyviai valdomo portfelio rizikos ir pelningumo kombinacijoms bei finansinio sverto naudojimo tikslinguma aktyviai valdant investiciju portfeli Lietuvos VP rinkoje.

Siekiant uzsibrezto tikslo numatoma:

--Atlikti portfelio teoriju analize ir parinkti tinkamiausia tyrimo objektui teorija.

--Pasiulyti teorini hipotetini finansinio sverto naudojimo, aktyviai valdant investiciju portfeli, modeli, pateikti jo grafini vaizda.

--Imituoti aktyvu portfelio valdyma Lietuvos VP rinkoje ir ivertinti pasiulyto modelio taikymo tikslinguma.

Atsizvelgiant i iskelta tiksla buvo atlikta moksliniu saltiniu analize, sukurtas hipotetinis portfelio pelningumo bei rizikos ivertinimo modelis, pateiktas grafinis pelningumo ir rizikos kombinaciju vaizdas, taikant kiekybinius matematinius ir statistinius metodus buvo imituotas aktyvus portfelio valdymas Lietuvos vertybiniu popieriu rinkoje.

Siekiant uzsibreztu uzdaviniu sprendimo straipsnyje taikyta: moksliniu saltiniu analize ir apibendrinimas, hipotetinis modeliavimas, grafinis vaizdavimas ir lyginimas, kiekybiniai matematiniai ir statistiniai tyrimo metodai.

2. Teoriniai investiciju portfelio sudarymo aspektai

Zvelgiant is privataus investuotojo poziciju, investavimas, kurio sudetine dalimi gali buti investiciju portfelio sudarymas ir valdymas, yra asmeniniu finansu valdymo dalis. Asmeniniu finansu valdymo ir asmens investiciju i finansines priemones pletros galimybes Lietuvoje placiai nagrineja D. Jureviciene ir A. Klimaviciene (2007, 2008). Autores teigia, kad svarbu sukurti toki matematiskai pagrista asmeniniu finansu valdymo modeli, kuris savo parametrais atspindetu realybe. Pagrindiniai tokio modelio parametrai galetu buti: esamos ir prognozuojamos pajamos, palukanu norma, infliacija, tiketinas pelningumas, asmens amzius ir investicinis horizontas, seimos sudetis, pradines finansines pozicijos, asmens rizikos tolerancijos koeficientas (Jureviciene, Klimaviciene 2008). Akivaizdu, kad dalis is minetu parametru yra aktualus butent investavimui, taip pat investiciju portfelio sudarymui ir valdymui.

Moderniosios portfelio teorijos pradininku laikomas H. Markowitz (1952, 1959) savo darbuose pavartojo terminus tiketinas portfelio pelningumas, portfelio rizika, portfelio diversifikavimas ir efektyvus portfelis. Remiantis H. Markowitz portfelio teorija, investuotojas, priimdamas sprendima del portfelio pasirinkimo, siekia maksimizuoti laukiama portfelio pelninguma ir minimizuoti rizika.

H. Markowitz portfelio teorija leidzia nustatyti efektyviaja portfelio riba (placiau apie efektyvios ribos nustatyma zr. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Financial Leverage Usage for Active Management of the Investment portfolio/Finansinio Sverto Naudojimas Aktyviai Valdant Investiciju Portfeli
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.