Assessment of Performance Efficiency of Enterprises Producing Electricity in Hydro and Wind Power plants/Elektros Energija Vejo Ir Hidroelektrinese Gaminanciu Imoniu Veiklos Efektyvumo Vertinimas

By Bobinaite, Viktorija; Juozapaviciene, Aldona | Business: Theory and Practice, June 2011 | Go to article overview

Assessment of Performance Efficiency of Enterprises Producing Electricity in Hydro and Wind Power plants/Elektros Energija Vejo Ir Hidroelektrinese Gaminanciu Imoniu Veiklos Efektyvumo Vertinimas


Bobinaite, Viktorija, Juozapaviciene, Aldona, Business: Theory and Practice


1. Ivadas

Darbo aktualumas, problema, naujumas. Imoniu veiklos efektyvumo vertinimas nera nauja tema nagrinejamo objekto, tirti parinkto kriterijaus, proceso ar taikomu metodu atzvilgiais. Taciau mokslines literaturos gausa ir nagrinejamu klausimu (istekliu naudojimo, vadovavimo, gamybos procesu, teikiamu paslaugu, darbuotoju veiklos efektyvumo ir kt.) ivairove rodo, kad tema yra svarbi ir aktuali tiek imones vadovams, priimantiems sprendimus del veiklos tobulinimo, tiek investuotojams, besirenkantiems investicijoms palankia terpe, tiek politikos kurejams, breziantiems sektoriaus, kuriam priklauso imone, gaires.

Pastaraji desimtmeti imoniu veiklos efektyvumo matavimo ir vertinimo klausimais buvo ypac placiai diskutuojama mokslineje literaturoje. Teorinius veiklos efektyvumo matavimo ir vertinimo aspektus nagrinejo daug uzsienio (Folan, Browne 2005; Toppinen, Lahtinena 2008; Lam et al. 2009; Ponikvar et al. 2009) ir Lietuvos (Cinga et al. 2001; Tamosiuniene et al. 2006; Ginevicius, Podvezko 2008; Vinciuniene et al. 2009; Mackevicius 2010) mokslininku. Veiklos efektyvumui matuoti ir vertinti mokslininkai siule taikyti ivairius metodus. Pavyzdziui, R. S. Kaplan ir D. P. Norton (Sudnickas 2008) veiklai matuoti siule taikyti subalansuotu rodikliu sistema. Zinoma, gali buti taikoma veiklos prizme, veiklos piramide, veiklos matavimo matrica bei kt. (Folan, Browne 2005). Ginevicius ir Podvezko (2008) rekomenduoja veiklos efektyvuma vertinti kompleksiskai, taikant daugiakriterinius metodus. Suprantama, issamiai ir visapusiskai ivertinti veiklos efektyvuma galima tik atsizvelgus i ekonominius, technologinius, aplinkosauginius, socialinius, finansinius ir kt. rodiklius (Tamosiuniene et al. 2006). Vis delto mokslininkai pripazista, kad tradicine finansiniu santykiniu rodikliu analize, nepaisant jos trukumu, islieka vienas svarbiausiu veiklos efektyvumo matavimo ir vertinimo metodu. Sio metodo praktinio taikymo problema leme apsisprendima placiau nagrineti tema.

Finansiniu santykiniu rodikliu analizes metodas bus pritaikytas Lietuvoje elektros energija is atsinaujinanciuju energijos istekliu (AEI-E) (vejo ir hidroenergijos) gaminanciu imoniu veiklai1 analizuoti. Pasirinkima leme tai, kad igyvendinant ES direktyvas ir nacionalinius teises aktus, butinos zinios apie AEI-E sektoriu formuojanciu imoniu veikla, taciau mokslineje literaturoje jauciamas issamiu analiziu stygius. Verta pazymeti, kad iki siol paskelbtuose moksliniuose straipsniuose AEI buvo analizuojami ivairiais aspektais. D. Streimikiene ir R. Pareigis (2007) apibreze rinkos barjerus ir ydas, kurios stabdo AEI platesni ir spartesni naudojima, pagrinde paramos AEI butinybe, atliko taikomu paramos AEI priemoniu apzvalga. Velesniuose moksliniuose tiriamuosiuose darbuose placiai analizuojamos AEI naudojimo problemos, vertinamos technines, ekonomines ir aplinkosaugines AEI potencialo naudojimo galimybes iki 2025 m. (Katinas et al. 2008), analizuojamos galimos AEI gamybos apimtys Lietuvos savivaldybese, nagrinejami AEI technologiju techniniai-ekonominiai rodikliai, nubreziamos AEI raidos kryptys (Galinis et al. 2009), nustatomos racionalios AEI-E apimtys ir pateikiamos rekomendacijas del AEI-E gamybos ir supirkimo skatinimo 2010-2020 m. (Jaraminiene, Siniak 2009), aptariami ekonominiai AEI sektoriu sudaranciu imoniu pletros aspektai (Bobinaite, Konstantinaviciute 2010) ir kt.

Sio straipsnio tikslas--remiantis sudaryta finansiniu santykiniu rodikliu sistema, leidziancia ivertinti finansine AEI-E imoniu bukle ir veiklos rezultatus, istirti siu imoniu veiklos efektyvuma.

Straipsniui iskelti sie uzdaviniai:

--atlikti AEI-E sektoriu formuojanciu imoniu finansines bukles analize;

--aptarti pagrindinius siu imoniu veiklos rezultatus;

--atskleisti imoniu galimybes uzdirbti pelna;

--ivertinti imoniu veikloje naudojamo turto efektyvuma;

--ivertinti finansini imoniu patikimuma.

Taikomi metodai--mokslines literaturos analize, horizontalioji ir vertikalioji finansiniu rodikliu analize, finansiniu santykiniu rodikliu analize. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Assessment of Performance Efficiency of Enterprises Producing Electricity in Hydro and Wind Power plants/Elektros Energija Vejo Ir Hidroelektrinese Gaminanciu Imoniu Veiklos Efektyvumo Vertinimas
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.