Rhai Lleoedd Clirio AC Addasu Aberystwyth Has a Few Places Yn Aberystwyth I Fyfyrwyr in Clearing and Adjustment Sydd , Chymwysterau Da for Well-Qualified Students

Western Mail (Cardiff, Wales), August 16, 2012 | Go to article overview

Rhai Lleoedd Clirio AC Addasu Aberystwyth Has a Few Places Yn Aberystwyth I Fyfyrwyr in Clearing and Adjustment Sydd , Chymwysterau Da for Well-Qualified Students


Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig profiad myfyriwr o ansawdd eithriadol. Mae'r adnoddau dysgu ac addysgu o ran darlithfeydd, llyfrgelloedd a labordai ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig. Yn yr arolwg i-graduate yn 2012, sy'n arolwg uchel ei barch, daeth y brifysgol yn y 10 uchaf yn y byd am 'Ddarlithwyr o Safon', yn y 5 uchaf yn y byd am 'Gymorth i'r Dysgu' ac yn y 4 uchaf am ansawdd 'Clybiau a Chymdeithasau'r Brifysgol'. Nid yw fawr o syndod felly i Brifysgol Aberystwyth fod, ers nifer o flynyddoedd, yn un o'r 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd myfyrwyr.

Yn ddiweddar buddsoddwyd dros pounds 24m gan y Brifysgol mewn adnoddau newydd ar gyfer addysgu ac ymchwil, gan gyfoethogi ymhellach hyd a lled ac ansawdd y ddarpariaeth. Ar ben hyn, cafodd cynlluniau uchelgeisiol eu cyhoeddi am brosiect gwerth pounds 48m i ddarparu llety newydd i fyfyrwyr, cynllun sydd i'w gwblhau yn 2014.

Mae Aberystwyth hefyd yn cynnig ystod o gyrsiau cyfrwng Cymraeg ledled ei darpariaeth ac y mae'n un o sefydliadau arweiniol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Caiff lle yn llety'r Brifysgol ei warantu i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf gan gynnwys y rhai sy'n cael eu derbyn trwy'r Clirio. Eleni, mae'r Brifysgol yn cynnig Bwrsariaethau Clirio gwerth hyd at pounds 450 i bob ymgeisydd hwyr. Mae'r fwrsariaeth yn cynnwys ystod hael o ostyngiadau ar brisiau llety prifysgol, bwyd a theithio, ac fe fydd yn hwb i'w groesawu o ran costau astudio myfyrwyr.

Mae cyfle o bob math i'w gael ichi ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac i weld sut y gallwch elwa o hyn ffoniwch y rhif arbennig: 01970 622000 neu ebostiwch clearing@aber.ac.uk neu ewch i'r wefan: www.aber.ac.uk Mae'r lleoedd ar gael yn y rhan fwyaf o bynciau (gweler www.aber.ac.uk/cy/clearing i gael rhagor o fanylion) Aberystwyth University offers an exceptionally high quality of student experience. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Rhai Lleoedd Clirio AC Addasu Aberystwyth Has a Few Places Yn Aberystwyth I Fyfyrwyr in Clearing and Adjustment Sydd , Chymwysterau Da for Well-Qualified Students
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.