Analysis of Small and Medium Business Indicators in Gross Domestic Product Weight structure/Smulkiojo Ir Vidutinio Verslo Finansiniu Rodikliu Svorio Bendrojo Vidaus Produkto Strukturoje Pokyciu Analize

By Svabovic, Miroslav; Valkauskas, Romualdas | Business: Theory and Practice, September 2012 | Go to article overview

Analysis of Small and Medium Business Indicators in Gross Domestic Product Weight structure/Smulkiojo Ir Vidutinio Verslo Finansiniu Rodikliu Svorio Bendrojo Vidaus Produkto Strukturoje Pokyciu Analize


Svabovic, Miroslav, Valkauskas, Romualdas, Business: Theory and Practice


1. Ivadas

Aktualiomis ivairiu imoniu konkurencijos aplinkybemis butina ieskoti nauju originaliu sprendimu, siekiant kuo tiksliau istirti verslo aplinka ir finansine imoniu bukle minimoje verslo aplinkoje. Siems sprendimams pagristi, igyvendinant darnaus verslo vystymosi ir jo suderinimo su aplinka koncepcija, reikia kompleksiniu tyrimu, is ju ir finansines verslo imoniu bukles, svorio BVP strukturoje, rizikos ir bankroto tikimybes tyrimu bei vertinimu. Sie tyrimai tampa vis svarbesni del itin dinamiskos verslo aplinkos pokyciu ir padeda sumazinti nepalankia aplinkos pokyciu itaka, o daznai ir panaudoti siuos pokycius (kaip atskleistas naujas galimybes) igyjant (arba issaugant) konkurencini pranasuma. Finansines verslo imoniu bukles, svorio BVP strukturoje, rizikos ir bankroto tyrimu apimtis, turinys, metodai ir rezultatai turi padeti imonei didinti pridetine verte. Savo ruoztu sie reikalavimai lemia itin dideli kriteriju ir analizuojamu veiksniu spektra, taigi ir butina atitinkama metodologini potenciala.

Smulkiojo ir vidutinio verslo imoniu bukles vertinimas pagal finansines atskaitomybes duomenis suteikia informacija apie situacija imoneje analizuojamo laikotarpio data, o finansiniu rodikliu svorio BVP strukturoje vertinimas suteikia informacija apie finansine imoniu bukle salyje. Norint tureti informacija apie tai--kokia situacija gali susiklostyti imoneje ateityje, reikia parengti duomenis, kurie iliustruotu tiketinus imones veiklos rezultatus (pvz., jos gebejima vykdyti prisiimtus isipareigojimus ateityje) planuojamam laikotarpiui. Tam reikia parengti planuojamu pajamu ir planuojamu sanaudu skaiciavimus, parengti planuojamus duomenis apie nagrinejamo laikotarpio pinigu srautus ir pan. Autoriu nuomone, siuos tyrimus galima taip pat papildyti imoniu kuriama verte BVP strukturoje, siekiant nustatyti ne tik finansine konkreciu imoniu bukle, bet ir verslo sektoriu bukle salies mastu.

Tyrimo objektas--smulkiojo ir vidutinio verslo finansiniu rodikliu bei ju svorio Lietuvos BVP strukturoje vertinimas.

Tyrimo tikslas--istirti smulkiojo ir vidutinio verslo bukle, vertinant finansiniu rodikliu svorio Lietuvos BVP strukturoje pokycius bei sudaryti prognoze 2012 metams.

Tyrimo metodai--mokslines literaturos analizes, informacijos rinkimo, lyginimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo bei aprasymo kiekybiniais metodais.

Tyrimo saltiniai--Lietuvos mokslininku darbai lietuviu ir uzsienio kalba, moksliniu straipsniu rinkiniai specialiuose leidiniuose, pranesimu medziaga, ekonomines apzvalgos, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes bei Lietuvos banko skelbiami tyrimai ir statistiniai duomenys.

2. Imones finansines bukles vertinimo praktika

Finansinei imones buklei apibudinti gali buti panaudota daugybe (praktikoje iki simto) rodikliu (Slatkeviciene, Vanagas 2001: 174-187), apskaiciuojamu is finansiniu ataskaitu (balanso, pelno nuostolio, pinigu srautu ir kt.) (Buskeviciute, Macerinskiene 1998: 238-242). Finansu analitikai, atsizvelgdami i Lietuvos Respublikos finansines atskaitomybes ypatybes, siulo isskirti keturias pagrindines siu rodikliu grupes (Lazauskas 2005: 26-38):

--pelningumo (skaiciuojama 12 rodikliu);

--trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo (skaiciuojama 18 rodikliu);

--veiklos efektyvumo (skaiciuojami 36 rodikliai);

--kapitalo rinkos (skaiciuojama15 rodikliu).

Taciau juos visus naudoti finansinei imones buklei ivertinti yra pernelyg komplikuota ir dazniausiai netikslinga.

Finansine imoniu bukle arba bankroto tikimybe apibudinancio kompleksinio rodiklio ar ju sistemos paieska uzsienyje pradeta dar XX a. treciajame desimtmetyje ir tesiama iki siol. Metodologiniu poziuriu vertingi W. Beaver 1966 m. tyrimai, atlikti remiantis pelningu ir bankrutavusiu imoniu finansiniu rodikliu trendu lyginamaja analize, bei velesni Altman, Kovaliovo, Poddig ir kitu mokslininku tyrimai (Karlof, Lovingsson 2007: 12-15), taikant diskrimi-nantines analizes metodus. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items

Items saved from this article

This article has been saved
Highlights (0)
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

Citations (0)
Some of your citations are legacy items.

Any citation created before July 30, 2012 will labeled as a “Cited page.” New citations will be saved as cited passages, pages or articles.

We also added the ability to view new citations from your projects or the book or article where you created them.

Notes (0)
Bookmarks (0)

You have no saved items from this article

Project items include:
 • Saved book/article
 • Highlights
 • Quotes/citations
 • Notes
 • Bookmarks
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Cited article

Analysis of Small and Medium Business Indicators in Gross Domestic Product Weight structure/Smulkiojo Ir Vidutinio Verslo Finansiniu Rodikliu Svorio Bendrojo Vidaus Produkto Strukturoje Pokyciu Analize
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Author Advanced search

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.