Y Silff Lyfrau

Western Mail (Cardiff, Wales), January 19, 2013 | Go to article overview

Y Silff Lyfrau


Atlas Mawr y Byd Glyn Saunders a Ffion Eluned (PS12.99, Atebol) Efallai mai Mon yw ynys fwyaf Cymru, ond mae ganddi gryn dipyn o ffordd i fynd eto nes cyrraedd statws ynys Naura yn Awstralasia, sydd, yn 21km sgwar, yn cipio'r teitl am yr ynys leiaf yn y byd sydd hefyd yn wlad annibynnol. Efallai bod y ffin 170 milltir rhwng Cymru a Lloegr yn edrych yn hir, ond tydi o'n ddim i gymharu a'r ffin hiraf yn y byd, rhwng Canada a'r UDA, sy'n 3,987 milltir o hyd!

Nawr gall unrhyw un sydd a diddordeb mewn daearyddiaeth a ffeithiau am y blaned deithio i bedwar ban byd drwy gyfrwng y Gymraeg, diolch i Atlas Mawr y Byd sy'n cael ei gyhoeddi gan Atebol, Aberystwyth.

A wyddoch chi mai Elen Morris o Fryn Gwyn, Ysbyty Ifan ger Llanrwst oedd hen nain Abraham Lincoln, sef 16eg Arlywydd yr Unol Daleithiau (1809-1865), neu er bod Cymru yn cael ei hystyried yn wlad fynyddig, mai Lesotho yn Ne Affrica yw'r wlad uchaf yn y byd? Dyma'r unig dalaith annibynnol gyfan yn y byd sydd yn uwch na 1,000 metr (3,281 troedfedd).

Efallai y cewch eich synnu wrth ddysgu mai aderyn cenedlaethol Latvia yw'r siglen wen ac mai Istanbul yw'r unig ddinas yn y byd sy'n pontio dau gyfandir, gydag un hanner yn Ewrop a'r hanner arall yn Asia. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Y Silff Lyfrau
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.