Features of Applying Decision-Making Methods to Evaluation of Financial Stability of Commercial banks/Sprendimu Paramos Metodu Taikymo Ypatumai Vertinant Finansini Komerciniu Banku Stabiluma

By Ginevicius, Romualdas; Podviezko, Askoldas | Business: Theory and Practice, December 2012 | Go to article overview

Features of Applying Decision-Making Methods to Evaluation of Financial Stability of Commercial banks/Sprendimu Paramos Metodu Taikymo Ypatumai Vertinant Finansini Komerciniu Banku Stabiluma


Ginevicius, Romualdas, Podviezko, Askoldas, Business: Theory and Practice


1. Ivadas

Be stabilios finansu sistemos neimanomas salies ekonomikos funkcionavimas. Issivysciusi finansu sistema skatina ekonomikos augima, taciau finansu krizes gali niveliuoti pasiekimus ar sustabdyti augima. Lietuvos finansu sistemos stabilumas tiesiogiai priklauso nuo komerciniu banku stabilumo ir patikimumo, nes komerciniai bankai sudaro Lietuvos finansu sistemos kaip ir daugelio besivystanciu saliu pagrinda. Lietuva, kartu su kitomis salimis pereidama is centralizuotos planines ekonomikos i rinkos ekonomika, perejo salies ekonomikos ir finansu sistemos liberalizavimo procesa, o tai labiau nei kitose saliu grupese isryskino finansu sistemos nestabilumo veiksnius. Namu ukiams esant pagrindiniu banku finansu saltiniu (Allen, Gale 2000), komerciniu banku stabilumas priklauso nuo banku klientu elgsenos, todel siame straipsnyje nagrinejamas finansinis banku stabilumas kaip pagrindine banku patikimumo sudedamoji dalis.

Savoka "stabilumas" kildinama is lotynu kalbos zodzio "stabilitas"--istvermingumas, patvarumas, pastovumas. Siame straipsnyje iskeltos problematikos kontekste stabilumo savoka apibrezia finansinio mokumo ilgalaikiskuma. Patikimumo savoka jungia tokias objekto savybes, kurios sukuria objekto ivaizdi kaip patikima ar kelianti pasitikejima. Sio straipsnio temos kontekste finansinis tarpininkas laikomas patikimu, jei jam klientas samoningai pasiruoses patiketi savo lesas.

Finansinis komerciniu banku stabilumas nagrinejamas mokslininku jau daugiau nei 100 metu. Vienas pirmu zinomu saltiniu mokslineje literaturoje, kuriame nagrinejamas komerciniu banku stabilumas, 1910 m. isleista Olivero M. W. Sprague knyga "Kriziu istorija nacionalines bankines sistemos kontekste" (Sprague 1910), kurioje aprasomos 1873, 1884, 1890, 1893 ir 1907 m. ivykusios Jungtinese Amerikos Valstijose banku krizes, ju pasekmes ir priemones, kuriu buvo imtasi. Tuo metu dar nebuvo techniniu galimybiu taikyti sudetingu banku vertinimo metodu, kurie siuo metu grindziami ne tik matematinemis teorijomis ar statistiniu duomenu gausa, bet ir informaciniu technologiju galimybemis.

Net praejus beveik visam amziui, kai mokslo lygis ir kompiuterizacija labai pakilo, problemos, formaliai apibudinancios banku sistemos stabiluma, vis dar iskeliamos. Zymiausi ekonomistai ir itakingos finansu organizacijos dare nemazai bandymu siekdami formaliai apibrezti banku sistemos stabiluma. 1996 m. Lindgren, Garcia Saal (1996) iskele banku sistemos stabilumo apibrezimo problema pazymedami, kad sudetinga pamatuoti banku sistemos stabilumo lygi. Vienoje issamiausiu mokslines literaturos su banku stabilumo problematika apzvalgoje Houben, Kakes, Schinasi (2004) bei zymaus ekonomisto, nagrinejancio banku sistemos stabiluma Goodhart (2006) straipsnyje pazymima, kad tikslaus banku sistemos ar finansinio stabilumo apibrezimo dar nera sukurta. Tai nebuvo nuolatiniu moksliniu tyrimu sioje sferoje, tyrimu metodu ir metodiku tobulinimo kliutis. Siuo metu galima isryskinti tris pagrindines metodu, taikomu banku stabilumo tyrimuose, kategorijas. Tai reitingavimo agenturu, statistiniai-ekonometriniai ir operaciju tyrimu metodu pogrupis--daugiakriteriniai sprendimu paramos metodai (angl. multicriteria decision aid methods, MCDA).

Sio straipsnio tikslas-apzvelgti taikomas komerciniu banku-finansinio stabilumo vertinimo metodikas, isryskinti ju trukumus ir pranasumus, pasiulyti daugiakriterinio vertinimo metodika. Aprasytoji metodika pritaikyta Lietuvoje registruotu komerciniu banku finansiniam stabilumui vertinti.

2. Banku vertinimo metodikos

2.1. Reitingavimo agenturu metodikos, kuriose skiriamas prioritetas kokybiniams metodams

Reitingavimo agenturu metodikose taikomi seniausi imoniu (taip pat ir komerciniu banku) vertinimo metodai. Vienas pirmuju naudoti ir publikuoti imoniu finansiniu kiekybiniu kriteriju reiksmes pradejo Dun and Bradstreet pirmtakas 1841 m. (Dun and Bradstreet 2012), taip pradedamas reitingavimo agenturu veiklos istorija. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items

Items saved from this article

This article has been saved
Highlights (0)
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

Citations (0)
Some of your citations are legacy items.

Any citation created before July 30, 2012 will labeled as a “Cited page.” New citations will be saved as cited passages, pages or articles.

We also added the ability to view new citations from your projects or the book or article where you created them.

Notes (0)
Bookmarks (0)

You have no saved items from this article

Project items include:
 • Saved book/article
 • Highlights
 • Quotes/citations
 • Notes
 • Bookmarks
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Features of Applying Decision-Making Methods to Evaluation of Financial Stability of Commercial banks/Sprendimu Paramos Metodu Taikymo Ypatumai Vertinant Finansini Komerciniu Banku Stabiluma
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  New feature

  It is estimated that 1 in 10 people have dyslexia, and in an effort to make Questia easier to use for those people, we have added a new choice of font to the Reader. That font is called OpenDyslexic, and has been designed to help with some of the symptoms of dyslexia. For more information on this font, please visit OpenDyslexic.org.

  To use OpenDyslexic, choose it from the Typeface list in Font settings.

  OK, got it!

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Author Advanced search

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.