Evaluation of the Influence of the Structure and Rate of Taxes and Social Insurance Contributions on Labour Market Using the Stochastically Informative Expert system/Mokesciu Ir Socialinio Draudimo Imoku Masto Ir Strukturos Itakos Darbo Rinkai Vertinimas Pasitelkiant Stochastiskai Informatyvia Ekspertine Sistema

By Ruskyte, Dziuljeta; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas et al. | Business: Theory and Practice, June 2013 | Go to article overview

Evaluation of the Influence of the Structure and Rate of Taxes and Social Insurance Contributions on Labour Market Using the Stochastically Informative Expert system/Mokesciu Ir Socialinio Draudimo Imoku Masto Ir Strukturos Itakos Darbo Rinkai Vertinimas Pasitelkiant Stochastiskai Informatyvia Ekspertine Sistema


Ruskyte, Dziuljeta, Rutkauskas, Aleksandras Vytautas, Navickas, Vytas, Business: Theory and Practice


Ivadas

Naudojant stochastiskai informatyvia ekspertize mokesciu ir imoku poveikio darbo rinkai ivertinti susiduriama su keliomis problemomis. pirma, stochastiskai informatyvi ekspertize zengia pirmuosius zingsnius. Stochastiskai informatyvios ekspertizes ideja ta, kad kiekvienas is ekspertu turetu operuoti vertinamo pozymio reiksmiu galimybiu tikimybes skirstiniais ir kitais stochastinio modeliavimo atributais. Antra, ekspertai neretai savus ivercius teikia be papildomu argumentu, kodel jie yra tokie, tuo labiau nepateikiama modeliu, kuriuos naudojant parengiami duomenys stochastiskai informatyviai ekspertizei atlikti. Siame straipsnyje siekiama visiskai panaudoti koreliacines regresines analizes generuojama informacija, siekiant tureti kiekybiskai patikrinama informacija, kuria remiantis formuojasi ekspertiniai iverciai.

Straipsnyje mineti metodai ir modeliai pasitelkiami nagrineti darbo rinkos ir mokesciu bei socialinio draudimo imoku saveika. Si sritis itin svarbi, nes, formuojant socialines bei ekonomines politikos priemones tradiciniais analizes metodais, sudetinga identifikuoti kiekybinius ir kokybinius pokycius nedarbo mazinimo fiskalines politikos priemonemis.

Pirmame skyriuje pateikiamas nuoseklus stochastiskai informatyvios ekspertines sistemos supratimas ir organizavimas, antrame skyriuje sujungiami koreliacines regresines analizes metodai ir stochastiskai informatyvios ekspertizes principai, siekiant ivertinti mokesciu poveiki nagrinejamiems pokyciams darbo rinkoje, treciame--mokesciu ir socialiniu imoku struktura optimizuojama atsizvelgiant i darbo rinkos ir biudzeto poreikius.

Tyrimu objektas--mokesciu ir socialinio draudimo imoku masto bei strukturos itakos darbo rinkai vertinimas.

Tyrimo tikslas--atlikti mokesciu ir socialinio draudimo imoku masto ir strukturos itakos darbo rinkai vertinima, taikant stochastiskai informatyvius ekspertinius metodus.

Metodai: koreliacine regresine analize, stochastiskai informatyvi ekspertize, tikimybiniai teoriniai metodai, ekonometriniai statistiniai metodai, apvalaus stalo dialogo metodas, analitinis-ekspertinis metodas, daugiafaktore, daugiakritere, stochastine analize.

1. Stochastiskai informatyvi ekspertize kaip naturali ekspertiniu sistemu tinklo pletote

Siame skyriuje nagrinejama bendra ekspertiniu sistemu tinklo pletotes problema ir stochastiskai informatyvios ekspertizes sistemos, suvokiant ja kaip ypac svarbia tokio tinklo komponente, parengimas. Konkreciai nagrinejamas atvejis, kai ekspertiniam pozymio galimybiu vertinimui naudojamas pozymio reiksmes galimybiu tikimybes skirstinys. Tokios metodikos netaikymas argumentuojamas tuo, kad vertinant iprastiniais rodikliais, t. y. pasirenkant vienataski ar intervalini iverti, veliau is ivairiu prielaidu bandoma atkurti ta aplinka, kuria butu leide matyti iverciai, pateikti kaip pozymio reiksmiu galimybiu tikimybes skirstiniai.

1.1. Stochastiskai informatyvios ekspertizes ypatumai

Ekspertine sistema yra budas, kuriuo kuriami nauju ziniu generavimo arba sprendimu priemimo principai, jau egzistuojantys ekspertu mintyse vaizdiniais, remiantis labiausiai isvystytomis sprendimu priemimo sistemomis, ziniu bazemis ir kitais saltiniais. Jais remiantis kaupiama tiksline informacija pasirinktoms problemoms spresti. Ja analizuoja tokie mokslininkai, kaip Avraamides ir Rikker (2002), Billari et al. (2012), Kalogirou (2002), St-pierre ir Delisle (2006), Elnathan ir Gavious (2009), McDaniel et al. (2002).

Ekspertiniu sistemu tinklo pletros tikslas--kurti specializuotus auksciausios kompetencijos centrus, galincius integruotomis pastangomis spresti ar kurti prielaidas spresti problemas, kas tradiciniu budu butu sunkiai pasiekiama. Kaip teigia Li (2012), Malagoli et al. (2007), Humpert ir Holley (2007), butini ekspertiniu sistemu tinklo atributai yra efektyvus specializuotu centru saveikavimas, visavertes ziniu ir duomenu bazes. Deja, siuo metu dar neturime nuodugniu moksliniu diskusiju apie ekspertiniu sistemu tinklu kurima. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items

Items saved from this article

This article has been saved
Highlights (0)
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

Citations (0)
Some of your citations are legacy items.

Any citation created before July 30, 2012 will labeled as a “Cited page.” New citations will be saved as cited passages, pages or articles.

We also added the ability to view new citations from your projects or the book or article where you created them.

Notes (0)
Bookmarks (0)

You have no saved items from this article

Project items include:
 • Saved book/article
 • Highlights
 • Quotes/citations
 • Notes
 • Bookmarks
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Cited article

Evaluation of the Influence of the Structure and Rate of Taxes and Social Insurance Contributions on Labour Market Using the Stochastically Informative Expert system/Mokesciu Ir Socialinio Draudimo Imoku Masto Ir Strukturos Itakos Darbo Rinkai Vertinimas Pasitelkiant Stochastiskai Informatyvia Ekspertine Sistema
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Author Advanced search

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.