Mae 'Na Bob Math O Bobol Eisiau Tamaid o'r Bardd Bach Dylan Thomas; WELSHCOLUMN

Western Mail (Cardiff, Wales), October 30, 2013 | Go to article overview

Mae 'Na Bob Math O Bobol Eisiau Tamaid o'r Bardd Bach Dylan Thomas; WELSHCOLUMN


Byline: Dylan Iorwerth

Yr wythnos nesa', mi fydd hi'n drigain mlynedd ers marwolaeth bardd enwoca' Cymru, os nad y gorau. Y joc drist ydi ei fod yn enwocach am y pethau a wnaeth yn hytrach na'r cerddi a sgrifennodd.

Ac rydan ni ar fin cael blwyddyn gyfan o gofio am Dylan Thomas, yn rhannol oherwydd ei werth twristaidd yn hytrach na'i allu llenyddol. Fel yr oedd hi pan oedd yn fyw, mae yna bob math o bobol eisiau tamaid o'r bardd bach.

Ychydig flynyddoedd yn ol dw i'n cofio sylwi gynta' ar gerflun o Dylan Thomas y tu allan i dafarn yn Abertawe a rhyfeddu ei fod yno, yn hytrach na tu mewn. A finnau'n syrthio i'r fagl o feddwl amdano fel yfwr yn fwy nag un dim arall.

Mae'n debyg mai fo oedd George Best y byd barddonol a'r straeon amdano fo'n chwyrlio o'i gwmpas fel dail mewn storm hydrefol, nes ei bod yn amhosib bron iawn i weld y dyn ei hun. Ac fel yn achos George Best, roedd yna ddigon yn fodlon i weithio'r fegin a thwt-twtian wedyn.

Roedd Dylan Thomas ymhlith y bobol hynny yr oedd ei gymeriad cyhoeddus yn tyfu o'i gwmpas, yn llawer mwy na fo'i hun. Cymro arall digon tebyg oedd yr actor Richard Burton - o'r yfed i'r briodas stormus - a'r enw oedd ganddo yn fwy na'r hyn a gyflawnodd.

I raddau, mae'r un peth yn wir am Dylan Thomas. Fydd y rhan fwya' o bobol fydd yn dathlu yn ystod y flwyddyn nesa' ddim wedi darllen ei waith, y tu hwnt, efallai, i Under Milk Wood, ambell un o'r straeon ffraeth a llond llaw o'r cerddi enwoca'.

Yr hyn sy'n od ydi fod Dylan Thomas, rhywsut, yn fardd poblogaidd, er fod llawer o'i gerddi'n ddychrynllyd o anodd eu deall. Mae yna gyfrol gymharol ddiweddar yn eu dehongli nhw, bron fel datrys croesair.

Gweithiau cyhoeddus ydi'r rhai enwoca', rhai a oedd wedi eu sgrifennu i'w perfformio neu rai sy'n creu personoliaeth ddeniadol ac agored ac yn llawn campau. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Mae 'Na Bob Math O Bobol Eisiau Tamaid o'r Bardd Bach Dylan Thomas; WELSHCOLUMN
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.