România Postcomunista. Trecut, Prezent sI Viitor

By Cocora, Delia-Gabriela | Studia Politica; Romanian Political Science Review, July 1, 2018 | Go to article overview

România Postcomunista. Trecut, Prezent sI Viitor


Cocora, Delia-Gabriela, Studia Politica; Romanian Political Science Review


LAVINIA STAN ŞI DIANE VANCEA România postcomunistă. Trecut, prezent şi viitor Iaşi, Polirom, 2017, 337 pp.

Căderea comunismului în Europa de Est a impus necesitatea reconstruirii identităţii naţionale a populaţiilor care s-au aflat sub dominaţia unui regim dictatorial, iar România nu a făcut excepţie. În urma acestei experienţe de opresiune comunistă, implementarea democraţiei, alături de pedepsirea vinovaţilor (mai precis) şi repararea morală a victimelor au reprezentat un imperativ pentru noile societăţi fragilizate. Totuşi, constatăm că în România, chestiunile legate de procesul de democratizare rămân problematice, chiar şi la aproape 30 de ani de la Revoluţie. În acest sens, volumul de faţă a apărut în contextul aniversării a 25 de ani de la căderea regimului comunist în România şi reprezintă varianta în limba română a publicaţiei iniţiale în limba engleză din 2015, Post-Communist Romania at Twenty-Five: Linking Past, Present, and Future, lucrare coordonată de Lavinia Stan şi Diane Vancea. Atât Lavinia Stan, cât şi Diane Vancea sunt profesoare de ştiinţe politice, respectiv economie şi relaţii internaţionale. Dacă Diane Vancea este autoare a numeroase publicaţii economice, Lavinia Stan este autoare aunor lucrări ce tratează problemele democraţiei şi democratizării, cu accent pe justiţia în perioada de tranziţie, religie şi politică în Europa de Est.

Prezenta carte constituie o colecţie de eseuri şi reuneşte contribuţiile a 18 specialişti consacraţi în studii româneşti din ştiinţele politice, economice sau sociologice. Totodată, abordările metodologice aparţin unor discipline sociale variate şi, pe lângă ştiinţele politice sau istoria, regăsim studii mass-media, de gen şi etnice. În introducere, Lavinia Stan reuşeşte să suprindă elementele urmărite prin publicarea cărţii : „autorii evidenţiază cei mai importanţi factori care au determinat transformările survenite în România în primul sfert de secol postcomunist" (p. 19). Aşadar, cartea se adresează atât publicului străin, cât şi celui românesc şi putem spune că îmbrăţişează forma unui ghid comprehensiv al tranziţiei postcomuniste prin analiza diferitelor aspecte ale societăţii româneşti.

Volumul este divizat în 12 capitole care sunt organizate în jurul a patru categorii tematice. Partea I, intitulată „Anticiparea unui viitor democratic şi îngrijorare faţă de trecutul comunist" cuprinde următoarele capitole: ,, Începutul unei ere noi? Românii reacţionează la căderea lui Ceauşescu" (Katherine Verdery); „Administrarea trecutului: democraţie şi memorie în România" (Marius Stan, Vladimir Tismăneanu), „Spaţiul public şi moştenirile materiale ale comunismului în Bucureşti" (Duncan Light, Craig Young). A doua parte, „Identitate, societate civilă şi mass-media" este constituită din : ,,Etnicitate, naţionalism şi regimul minorităţilor" (Levente Salat, Csaba Zoltán Novák); ,,Despre femei, feminism şi democraţie" (Mihaela Miroiu); „Cultură politică şi participare: între entuziasm şi indiferenţă" (Radu Cinpoeş); „Modificări spectaculoase, dar puţine schimbări în presă" (Peter Gross). Cea de-a treia parte se intitulează „Reprezentare, partide şi preşedinţi" şi este alcătuită din capitolele: „Reprezentare, mandate şi calitatea democraţiei" (Ronald F. King, Cosmin Gabriel Marian); „Social-democraţii fără inimă. Rolul negativ al PSD-ului în democraţie" (Tom Gallagher); „House of Cards. Preşedinţia de la Iliescu la Băsescu" (Lavinia Stan, Diane Vancea). Ultima parte este intitulată „Aderare, stat de drept şi drepturi fundamentale", fiind compusă din două capitole: „Angajamentul României faţă de statul de drept?" (Dennis Deletant) şi „Protecţia mediului: politici, actori şi reţele" (Cristina E. Părău). Întrucât ,,volumul analizează perioada care debutează cu entuziasmul şi insecurităţile revoluţiei şi se încheie cu consolidarea regimului democratic" (p. 20), prima parte ne dezvăluie aşteptările românilor imediat după Revoluţia din decembrie, dar şi principalele provocări legate de gestiunea trecutului comunist, ce au luat naştere odată cu tranziţia la democraţie. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

România Postcomunista. Trecut, Prezent sI Viitor
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.