Caricatura, Lirica ?I Afi?ele Electorale Ca Forme Ale Confruntarilor Partizane îN Alegerile Generale Din 1937 Din România

By Chirvăsuță, Mihai | Studia Politica; Romanian Political Science Review, July 1, 2018 | Go to article overview

Caricatura, Lirica ?I Afi?ele Electorale Ca Forme Ale Confruntarilor Partizane îN Alegerile Generale Din 1937 Din România


Chirvăsuță, Mihai, Studia Politica; Romanian Political Science Review


Introducere

Caricatura este o reprezentare cu ajutorul mijloacelor grafice, a unei persoane ori a unei situaţii, prin exagerarea intenţionată a unor trăsături sau caracteristici negative, în scopuri satirice sau umoristice.2 De câteva decenii, cercetătorii au început să considere caricaturile politice ca pe bogate surse istorice, ele oferind informaţii importante cu privire la politicieni, ideologii, credinţe şi prejudecăţi, elemente care dau o lumină vie asupra evenimentelor politice pe care acestea le descriu. Aşa cum remarca Evija Zača, caricaturile devin un fel de oglindă de distorsionare ce prezintă o realitate deformată şi un instrument remarcabil al afirmaţiilor politice.3 Tese Wintz Neighbor, consideră că, spre deosebire de un editorial, caricatura are puterea de a diseca aproape instantaneu o problemă politică, aceasta putând fi mult mai veridică şi mai înţeleasă decât sute de cuvinte de analiză politică dintr-un anumit text.4 La rândul său, David R. Spencer este de aceeaşi părere: „datele transmise în forme vizuale îmbunătăţesc, fără doar şi poate, posibilităţile receptorului de a observa şi a înţelege mai bine mesajele."5

Dacă pe plan mondial, primele desene satirice au apărut la jumătatea secolului al XVIII-lea, acestea având nu numai rolul de a caricaturiza puterea politică britanică şi condamna abuzul de putere a acesteia, ci şi de a îndemna americanii să se revolte împotriva coloniştilor britanici,6 în spaţiul românesc, primele caricaturi i le datorăm lui Ion Heliade Rădulescu, care, în 1839, în jurnalul literar Curier de ambe sexe, publica desene inofensive şi umoristice inspirate din viaţa cotidiană.7 După o scurtă perioadă, în care acestea au apărut fără a se bucura de aprecierea boierimii conservatoare, acestea au dispărut, pentru ca două decenii mai târziu să-şi facă loc primele gazete umoristice, Ţânţarul şi Spiridus. Aflate sub conducerea lui C. A. Rosetti şi N. T. Orăşanu, acestea au publicat, timp de şase luni, caricaturi cu caracter politic în care era ironizată atitudinea guvernului care îngrădea libertăţile cetăţeneşti. 8

Imaginile satirice, alături de afişele şi versificaţiile electorale reprezintă importante obiecte de studiu, întrucât oferă o mai bună înţelegere a luptei politice şi totodată a culturii politice de la acel moment. De aceea, în studiul de fată, propunem o explorare a acestora, plecând de la ipoteza potrivit căreia, deşi cele trei partide, Partidul National-Liberal, care promova idei şi concepţii de dreapta, Partidul Naţional-Ţărănesc, care avea o orientare de stânga, şi Partidul Naţional-Creştin, cu o orientare de extremă dreapta, au utilizat aceleaşi tipuri de instrumente ale confruntării electorale, remarcăm o abordare diferită din partea fiecărui partid în acord cu ideologia acestuia.

Alegerile generale din decembrie 1937 au reprezentat, în ultimii ani, subiectul mai multor lucrări.9 Prezentate ca fiind un moment de cotitură al alegerilor democratice din perioada interbelică, studiile au inclus însă numai o perspectivă istorică fără a acorda atenţie unor elemente precum imaginea satirică, lirica şi afişul electoral. Astfel, studiul de caz pe care-l analizăm în acest articol a luat naştere tocmai din cauza atenţiei scăzute acordate acestor elemente şi a fost construit pe investigarea caricaturii, liricii şi afişului electoral în zece tipuri de ziare (şapte dintre ele fiind editate de cele trei partide politice), publicate în perioada campaniei electorale dintre 19 noiembrie - 20 decembrie 1937. Pentru PNL am avut în vedere oficiosul Viitorul (cotidian bucureştean condus de Nicolae Maxim), dar şi publicaţiile judeţene Cuvântul Liber (organul naţional săpătămânal din judeţul Sibiu şi condus de loan Fruma), Glasul Bucovinei (cotidian din judeţul Cernăuţi condus de Aurel Morariu), Glasul Târnavei (organul săptămânal naţional-liberal publicat în judeţul Târnava Mare sub conducerea juristului Aurel Vlad), Naţiunea (cotidianul naţional-liberal din judeţul Brăila), în timp ce pentru PNŢ ne-am îndreptat atenţia către oficiosul Dreptatea (cotidian bucureştean condus de Mihai D. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Caricatura, Lirica ?I Afi?ele Electorale Ca Forme Ale Confruntarilor Partizane îN Alegerile Generale Din 1937 Din România
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.