De Chávez a Maduro: Balance Y Perspectivas 1

By Irimie, Andreea | Studia Politica; Romanian Political Science Review, July 1, 2018 | Go to article overview

De Chávez a Maduro: Balance Y Perspectivas 1


Irimie, Andreea, Studia Politica; Romanian Political Science Review


FRANCESCA RAMOS PISMATARO, ANTONIO DE LISIO, RONAL F. RODRÍGUEZ (EDS.) De Chávez a Maduro: Balance y Perspectivas1 Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2016, 243 pp.

Venezuela, ţara care dispune de cele mai mari rezerve de petrol din lume, traversează începând cu anul 2014 o criză economică şi socială fără precedent, vizibilă în primul rând în exodul masiv al populaţiei către statele vecine, şi în special către Columbia, unde numărul imigranţilor venezuelani se ridica la un milion în aprilie 20182. În ceea ce priveşte peisajul politic, Nicolás Maduro a câştigat un nou mandat prezidenţial în mai 2018 şi reuşeşte, în mod paradoxal, să menţină controlul asupra celor trei puteri: executivă, legislativă şi judiciară în ciuda contestării interne şi internaţionale care acuză transformarea regimului într-unul de tip dictatorial. Dificultatea de a înţelege realităţile politice, economice şi sociale ale unui regim aflat în continuă schimbare a determinat Observatorul pentru Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario din Bogotá şi Reţeaua de Studii Columbiano-Venezuelane să structureze un volum cu scopul de a oferi elementele pentru a analiza evoluţia regimului chavist începând cu sfârşitul deceniului 1990 şi de a prezenta câteva perspective asupra regimului condus de Nicolás Maduro între anii 2013 şi 2015. Subiectul propus este, după cum argumentează autorii, unul dintre cele mai importante pentru regiunea Americii Latine pentru că aduce în discuţie particularităţile democraţiei în regiune şi funcţionarea unui model de regim de stânga care se autoproclamă „revoluţionar", dar şi pentru că evenimentele interne influenţează acţiunea organizaţiilor regionale precum UNASUR, CELAC sau ALBA (p. xiii). Francesca Ramos Pismataro şi Ronal Rodríguez sunt profesori de ştiinţe politice specializaţi în studiul dinamicii politice şi internaţionale a Venezuelei şi a relaţiei acesteia cu Columbia, în timp ce Antonio de Lisio este geograf şi autor a numeroase articole despre dezvoltarea durabilă în America Latină.

Prezenta lucrare este formată din 11 articole ştiinţifice la care au contribuit 15 specialişti în ştiinţe politice, relaţii internaţionale, istorie, sociologie şi economie pentru a permite cititorilor o întelegere integrală a ceea ce reprezintă „revoluţia bolivariană" şi a principalelor efecte asupra societăţii şi asupra relaţiilor dezvoltate de Venezuela cu celelalte state din regiune, în special cu Columbia. Articolele sunt organizate în jurul a patru capitole principale intitulate: „Petróleo y Estado", „Sistema político: actores y procesos", „Estrategias de despliegue institucional" şi „Política exterior y vecindad con Colombia"3. Contrar ideii induse de titlul volumului, nu este vorba de un studiu comparativ între gestiunea Preşedinţilor Chávez şi ulterior a Preşedintelui Maduro, ci de o prezentare care îşi propune să urmărească transformările regimului. Cu alte cuvinte, autorii vor să arate, precum în alte volume de acest tip4, că moştenitorul lui Hugo Chávez, conduce un regim care, în realitate, nu este decât punctul culminant al unui proces ale cărui rădăcini se găsesc în susţinerea modelului Statului rentier care redistribuie bogăţia petrolieră. Cartea este accesibilă şi pentru publicul nespecializat datorită caracterului descriptiv şi a contextualizărilor ample care urmăresc principalele evenimente şi fenomene politice, economice, sociale şi internaţionale şi care permit acumularea unor cunoştinţe pentru a evalua transformările ulterioare ale regimului. Principalul punct de critică este reprezentat de faptul că deşi volumul a fost publicat în anul 2016, acesta nu include nicio consideraţie asupra celor două evenimente marcante din anul 2015, şi anume criza frontalieră dintre Venezuela şi Columbia din august şi pierderea alegerilor legislative din decembrie de către partidul chavist, PSUV.

Primul capitol al volumului ne introduce în universul conceptual al Statului rentier şi al implementării modelului „socialismului secolului XXI" de către Hugo Chávez începând cu anul 2006. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

De Chávez a Maduro: Balance Y Perspectivas 1
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.